Jak zdobyć dofinansowanie z urzędu pracy na kurs opiekuna w żłobku?

dofinansowanie

Opłacenie kursu opiekuna żłobkowego to inwestycja we własną przyszłość. Liczący 280 godzin kurs (z czego co najmniej 80 godzin to zajęcia praktyczne), przygotowuje do pracy w żłobkach i klubach dziecięcych, publicznych i prywatnych, a także jest argumentem podczas rozmowy o pracę w charakterze niani. Część kandydatów może jednak nie posiadać wystarczających środków w domowym budżecie. Na szczęście w tej sytuacji jeszcze nie wszystko stracone – sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na kurs opiekuna żłobkowego.

Kurs opiekuna w żłobku – dofinansowanie

O dofinansowanie kursu z urzędu pracy dla bezrobotnych mogą się starać wyłącznie osoby zarejestrowane w urzędzie, posiadające status bezrobotnego. Jednocześnie nie muszą to być osoby pobierające zasiłek. Jeżeli zatem nie masz pracy i chciałabyś zatrudnić się w żłobku, ale jednocześnie nie masz odpowiedniego doświadczenia ani wykształcenia, wówczas idealnym rozwiązaniem jest kurs opiekuna żłobkowego dofinansowany z urzędu pracy. Musisz przy tym pamiętać, że jakiekolwiek zatrudnienie uniemożliwia otrzymanie statusu osoby bezrobotnej – nie tylko umowa o pracę czy umowa zlecenia, ale także nieoskładkowana umowa o dzieło.

Jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy (2023 r.)? Rejestracja w urzędzie pracy przebiega zgodnie z procedurami konkretnego urzędu, ale jej podstawą jest wypełnienie formularza – osobiście, w obecności urzędnika, lub też online (wówczas wymagane we wniosku dokumenty i tak trzeba będzie dostarczyć do urzędu pracy). Potrzebny będzie dowód osobisty, a jeśli go nie posiadasz – inny dokument potwierdzający tożsamość, wszystkie posiadane świadectwa pracy oraz wszystkie świadectwa szkolne, a także certyfikaty, dyplomy i świadectwa ze szkoleń, kursów, warsztatów i innych form edukacji, dzięki którym zdobyłaś jakiekolwiek zdolności lub uprawnienia.

Aby otrzymać kurs z urzędu pracy, najlepiej już wstępnie rozeznać się w ofercie edukacyjnej i znaleźć podmiot, który oferuje interesujące cię szkolenie. Niezbędna będzie również współpraca z potencjalnym pracodawcom – w razie wyrażenia zgody na dofinansowanie kursu, urząd pracy będzie wymagał gwarancji zatrudnienia. Przeważnie jest to ten sam żłobek, w którym odbędziesz praktyczną część kursu.

Kursy z urzędu pracy dla pracodawców

Z możliwości sfinansowania kursu przez urząd pracy może skorzystać nie tylko przyszła opiekunka, ale i właściciel lub dyrektor żłobka, lub klubu dziecięcego, poszukujący wykwalifikowanych pracowników. Pracodawca może ubiegać się o darmowy kurs dla swoich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wniosek o jego otrzymanie składa się również w urzędzie pracy.

Sfinansowanie kursu w 100% wysokości jego ceny jest możliwe wyłącznie w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Pozostałe firmy muszą pokryć 20% kosztów, a KFS dopłaci pozostałych 80%. Obowiązuje gwarancja zatrudnienia – przez określony w umowie czas żłobek czy klub dziecięcy, który otrzymał dofinansowanie, musi zatrudniać osoby, które pomyślnie ukończyły kurs.

Urząd pracy – kursy

Część firm organizujących kursy na opiekuna żłobkowego umożliwia skorzystanie z bonów szkoleniowych dla bezrobotnych. Stanowią one formę aktywizacji zawodowej, chętnie stosowaną przez urzędy pracy.

Bon szkoleniowy przyznawany jest w wysokości adekwatnej do ilości godzin kursu w miesiącu i może wynosić od 20% do 120% zasiłku dla bezrobotnych. Dla wielu osób poszukujących możliwości zmiany branży najistotniejszy jest fakt, że o stypendia z urzędu pracy w postaci bonów szkoleniowych może ubiegać się zarówno osoba bezrobotna, jak i pozostająca w stosunku pracy, w kilku konkretnych okolicznościach, do których należą: praca na okresie wypowiedzenia z winy pracodawcy, praca w przedsiębiorstwie w stanie likwidacji lub upadłości, a także wiek pow. 45 lat. Ze stypendiów szkoleniowych mogą skorzystać również górniczy na urlopie górniczym, żołnierze rezerwy, domownicy lub współmałżonkowie rolników, a także cudzoziemcy, w tym uchodźcy.

Dla kogo jest kurs z urzędu pracy na opiekuna w żłobku?

Kurs opiekuna żłobkowego przygotowuje od strony teoretycznej i praktycznej do pracy z dziećmi do lat 3, dlatego też ubiegając się o dofinansowanie czy rozważając opłacenie kursu z własnych środków, powinnaś w pierwszej kolejności zastanowić się, czy zawodowe związanie się z maluchami jest dla ciebie. Niania musi wyróżniać się szeregiem cech niezbędnych w codziennych kontaktach z dziećmi. Powinna to być osoba cierpliwa i czuła, opanowana i spokojna, a jednocześnie wielozadaniowa, odpowiedzialna i obowiązkowa.

Jako opiekun żłobkowy, będziesz bardzo często podnosić dzieci, ważące nawet do 20kg, a także schylać się, przykucać i klękać, dlatego też niezbędny jest dobry stan zdrowia, a zwłaszcza kręgosłupa i stawów.

Jeśli na co dzień irytują cię dzieci płaczące u znajomych lub krzyczące w sklepie, niania to nie zajęcie dla ciebie – spotkasz się z całym spektrum dziecięcych zachowań i nie wszystkie będą miłe – choć doświadczysz oczywiście licznych radości.