Rekrutacja

Zawód Niania to najwyższej jakości kursy prowadzone on-line.

Jesteśmy liderem w swojej branży – od lat skutecznie kształcimy, nauczamy i wzbogacamy wiedzę.

Wiemy jak uczyć i czego uczyć, by z kursów można było wynieść jak najwięcej wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Co oferujemy?

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. W pełni legalne i prowadzone zgodnie z pozwoleniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nie musisz czekać, aż zbierze się grupa. Zarezerwuj sobie miejsce, a skontaktujemy się i przeprowadzimy Cię przez wszelkie formalności. Postaw na fachową obsługę i kształć się przez Internet, kiedy to dla Ciebie wygodne. Po prostu wypełnij formularz i zdobądź zawód Opiekunki.

Zapisz się wstępnie

To do niczego nie zobowiązuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

odpowiadam w ciągu 24 godzin

Kogo zapraszamy?

Kurs przeznaczony jest dla osób:

Jak to się odbywa?

Kurs opiekuna w żłobku trwa 280 godzin.

Zajęcia teoretyczne obejmują 200 godzin. Są prowadzone przez Internet w formie warsztatów i wykładów. Prowadzą je specjaliści mający praktykę w pracy z dziećmi i znający specyfikę kontaktu z nimi. Nasza kadra to:

Zajęcia praktyczne trwają 80 godzin i są prowadzone w żłobkach i klubach dziecięcych, zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3 – czyli w miejscach, w których będą mogli pracować nasi kursanci.

Czego Cię nauczymy?

Zaświadczenie

Po ukończeniu Kursu otrzymujesz od nas wymagane przez Ministerstwo zaświadczenie, potwierdzające odbycie szkolenia i uprawniające do podjęcia pracy w zawodzie Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Pełna nazwa kursu:

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (z późn. zm.).

Kurs na opiekunkę w żłobku realizujemy od 2012 roku na podstawie podtrzymanej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DSR-V.844.23.2017.AK z dnia 23 czerwca 2017 roku  (z późn. zm.) 

Kurs trwa 280 godz.

W tym:

  • 200 godzin w formie zajęć warsztatowych i wykładów (przez internet),

  • 80 godzin w formie praktyk. Praktyki odbywać się będą w żłobkach lub klubach zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.

Nasi kursanci muszą spełniać wymogi ustawowe dla pracy w zawodzie:

  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

  • nie mogą być (w przeszłości i obecnie) pozbawieni władzy rodzicielskiej,

  • nie mogą mieć zawieszonej lub ograniczonej władzy rodzicielskiej,

  • muszą wypełniać obowiązek alimentacyjny, jeśli takowemu podlegają,

  • muszą dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

Zapisz się wstępnie

To do niczego nie zobowiązuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

odpowiadam w ciągu 24 godzin